Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vichřice silná
vítr o prům. rychlosti 24,5 až 28,4 m.s–1 nebo 89 až 102 km.h–1. Odpovídá desátému stupni Beaufortovy stupnice větru.
angl: storm; slov: silná víchrica; něm: schwerer Sturm m; rus: сильный шторм  1993-a3
podpořila:
spolupracují: