Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vírnatost
historický termín pro vorticitu.
slov: vírnatosť  1993-a2
podpořila:
spolupracují: