Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vír oblačný
1. seskupení oblačnosti pozorované např. na družicových snímcích. Vyskytují se jednak velké víry, např. cyklony, nebo víry menšího měřítka, např. v závětří ostrovů či izolovaných hor.
2. jakýkoliv oblačný vír pozorovaný ze zemského povrchu, např. vír související s trombou či tornádem, různé turbulentní víry na spodní základně oblačnosti konvektivních bouří nebo vytvářející se za silnějšího proudění v blízkosti výrazných orografických překážek proudění (např. hor).
angl: cloud vortex; slov: oblačný vír; něm: Wolkenwirbel m; rus: облачный вихрь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: