Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vír turbulentní
angl: eddy, turbulent vortex; slov: turbulentný vír; něm: turbulenter Wirbel m; rus: турбулентный вихрь  1993-a1
podpořila:
spolupracují: