Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr alohyptický
angl: allohyptic wind; slov: alohyptický vietor; rus: аллогиптический ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: