Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr izalohyptický
angl: isallohyptic wind; slov: izalohyptický vietor; rus: изаллогиптический ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: