Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr lavinový
vzduchová tlaková vlna vznikající při pohybu sněhových lavin a při průvodních jevech, jako jsou sesuny půdy, řícení balvanů apod. Vytváří se před čelem mas pohybujících se prudce dolů po svazích.
angl: avalanche blast, avalanche wind; slov: lavínový vietor; něm: Lawinenwind m; rus: лавинный ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: