Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirokumulus
slov: cirokumulus; něm: Cirrocumulus m; fr: Cirrocumulus m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: