Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr měřený radiotechnickými prostředky
slov: vietor meraný rádiotechnickými prostriedkami  1993-a1
podpořila:
spolupracují: