Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr mírný
vítr o prům. rychlosti větru 3,4 až 5,4 m.s–1 nebo 12 až 19 km.h–1. Odpovídá třetímu stupni Beaufortovy stupnice větru.
angl: gentle breeze; slov: mierny vietor; něm: schwache Brise f; rus: слабый ветер, умеренный ветер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: