Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr místní
vítr specifický pro dané místo či region. Místní větry, které jsou projevem místní cirkulace, mívají různá regionální označení, a to i v případě obdobných příčin a vlastností.
angl: local wind; slov: miestny vietor; něm: Lokalwind m; rus: местный ветер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: