Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirostratus
slov: cirostratus; něm: Cirrostratus m; fr: Cirrostratus m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: