Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr pravý
vektor rychlosti větru v souřadnicové soustavě pevně spojené se zemským povrchem. Viz též vítr zdánlivý.
angl: true wind; slov: pravý vietor; něm: wahrer Wind m; rus: истинный ветер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: