Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr proměnlivý
vítr krátkodobě měnící směr o více než 45° (není normováno). Nejčastějším zdrojem těchto odchylek je buď mechanická turbulence v proudění za blízkými překážkami nebo termická turbulence při uvolňování přehřátého stoupajícího vzduchu.
angl: variable wind; slov: premenlivý vietor; něm: wechselhafter Wind m; rus: переменный ветер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: