Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr subgradientový
vítr, jehož rychlost je menší než rychlost gradientového větru odpovídající danému horiz. tlakovému gradientu a zakřivení izobar nebo izohyps.
angl: subgradient wind; slov: subgradientový vietor; rus: субградиентный ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: