Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr supergradientový
vítr, jehož rychlost převyšuje rychlost gradientového větru odpovídající danému horiz. tlakovému gradientu a zakřivení izobar nebo izohyps.
angl: hypergradient wind, supergradient wind; slov: supergradientový vietor; rus: сверхградиентный ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: