Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlhkost vzduchu specifická
slov: špecifická vlhkosť vzduchu; něm: spezifische Feuchte f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: