Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlivy euryklimagenní
dnes nepoužívané označení klimatických faktorů působících na klima daného místa z velké vzdálenosti. Termín navrhl B. Hrudička (1935). Viz též vlivy stenoklimagenní.
slov: euryklimagénne vplyvy  1993-a3
podpořila:
spolupracují: