Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlna teplotní
přechodné období s výrazně abnormálními hodnotami teploty vzduchu oproti jejímu průměrnému ročnímu chodu. Obvykle trvá několik dní až týdnů; minimální uvažovaná délka bývá zpravidla tři dny.  Rozeznáváme studené a teplé vlny, jejichž podmnožinou jsou vlny veder. K vymezení teplotní vlny se využívá časových řad průměrné denní teploty vzduchu nebo příslušných denních extrémů, tedy denních minim či denních maxim teploty vzduchu.
Prům. roční počet a prům. délka jednotlivých druhů teplotních vln patří ke klimatologickým charakteristikám teplotní proměnlivosti daného místa. Výskyt teplotních vln je charakteristický pro střední zeměpisné šířky, kam vlivem proměnlivosti atmosférické cirkulace často pronikají jiné než místní vzduchové hmoty. Teplotní vlny přitom zasahují často rozsáhlé území, výrazně přesahující plochu jednotlivých evropských států. V závislosti na fenologické fázi rostlin a kvůli svým biometeorologickým účinkům mohou některé teplotní vlny představovat významné povětrnostní ohrožení.
slov: teplotná vlna  1993-a3
podpořila:
spolupracují: