Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlny střižné
angl: shear waves; slov: strihové vlny; něm: Scherwellen f/pl  2014
podpořila:
spolupracují: