Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aktinometr diferenciální
aktinometr měřící jas oblohy v nejbližším okolí Slunce jako rozdíl celkového záření procházejícího vstupním otvorem tubusu radiometru a záření vysílaného samotným slunečním diskem. V ČR se diferenciální aktinometry nepoužívají.
angl: differential actinometer; slov: diferenciálny aktinometer; něm: Differentialaktinometer n; fr: radiomètre différentiel m; rus: дифференциальный актинометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: