Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vorticita absolutní
viz vorticita.
angl: absolute vorticity; slov: absolútna vorticita; něm: absolute vorticity f; rus: абсолютная завихренность, абсолютный вихрь cкopocти  1993-a1
podpořila:
spolupracují: