Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vorticita anticyklonální
na sev. polokouli záporná, na již. polokouli kladná vert. složka vorticity. Anticyklonální rel. vorticita se vyskytuje v oblastech vysokého tlaku vzduchu, tj. především v anticyklonách a hřebenech vysokého tlaku vzduchu.
angl: anticyclonic vorticity; slov: anticyklonálna vorticita; něm: antizyklonale vorticity f; rus: антициклоническая завихренность, антициклонический вихрь скорости  1993-a3
podpořila:
spolupracují: