Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vorticita relativní
viz vorticita.
angl: relative vorticity; slov: relatívna vorticita; něm: relative vorticity f; rus: относительный вихрь скорости  1993-a3
podpořila:
spolupracují: