Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vpád vzduchu
náhlý a plošně rozsáhlý přísun vzduchové hmoty do oblasti značně vzdálené od ohniska jejího vzniku. Podle toho, zda jde o studenou nebo teplou vzduchovou hmotu, rozlišují se vpády studeného vzduchu a vpády teplého vzduchu.
angl: invasion of air, outbreak of air; slov: vpád vzduchu; rus: вторжение воздушной массы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: