Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyanometr
přístroj k určení modře oblohy. V nejjednodušším případě se modř oblohy vizuálně srovnává s pomocnou stupnicí 8 odstínů modré barvy natištěných na papíru. Základem přístr. měření je vytvoření shodného odstínu modré barvy s barvou oblohy, a to úpravou bílé barvy slunečního světla, např .průchodem hranolem s nastavitelným úhlem dopadu n. safírovou destičkou regulovatelné tloušťky. Obj. vyjádřením modře oblohy je pak údaj charakterizující nastavení té části přístroje, která se podílela na vytvoření požadovaného odstínu rnodře. První c. zkonstruoval a popsal švýcarský přírodovědec H. B. de Saussure v letech 1788 až 1789.
angl: cyanometer; něm: Zyanometer n  0000
podpořila:
spolupracují: