Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vrstva mísení
angl: mixing layer; slov: vrstva miešania; něm: Mischungsschicht f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: