Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vrstva oblačná
atm. vrstva, v níž dochází k vývoji oblaků, které pokrývají značnou část oblohy a mají spodní základny přibližně ve stejné výšce.
angl: cloud layer; slov: oblačná vrstva; něm: Wolkenschicht f; rus: облачный слой  1993-a2
podpořila:
spolupracují: