Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cykličnost dvacetišestiměsiční
(dvouletá), syn, cyklus kvazidvouletý.
  0000
podpořila:
spolupracují: