Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výboj blesku dílčí
impulz proudu blesku, který se může během jednoho blesku vícenásobně opakovat. Zhruba polovina záporných blesků mezi oblakem a zemí obsahuje jeden dílčí výboj, zatímco druhá polovina dva a více dílčích výbojů.
Blesky kladné polarity mají obvykle jen jeden výboj. Viz též blesk jednoduchý, blesk vícenásobný.
angl: lightning stroke; slov: čiastkový výboj blesku; něm: Teilentladung eines Blitzes f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: