Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

blesk jednoduchý
blesk, který je tvořen jen jedním dílčím výbojem. Tento charakter má asi polovina všech blesků mezi oblakem a zemí, které mají zápornou polaritu. Blesky s kladnou polaritou bývají většinou jednoduché. Viz též blesk vícenásobný.
angl: single-stroke lightning; slov: jednoduchý blesk; něm: Einfachblitz m; rus: единичный удар молнии  1993-b3
podpořila:
spolupracují: