Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška stanice nadmořská
nadmořská výška pozemku meteorologické stanice v místě, kde je umístěn srážkoměr; pokud stanice nemá srážkoměr, je to nadm. výška pozemku stanice v místě, kde je umístěn staniční teploměr; nemá-li stanice ani srážkoměr, ani teploměr, nadm. výška stanice je definována jako prům. nadm. výška terénu okolí stanice.
angl: height of station above mean sea level; slov: nadmorská výška stanice; něm: Stationshöhe über dem (mittleren) Meeresspiegel f  2014
podpořila:
spolupracují: