Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška tlakoměru nadmořská
nadmořská výška senzoru tlakoměru; u dříve používaných rtuťových tlakoměrů nadm. výška nulového bodu stupnice těchto tlakoměrů.
angl: height of barometer above mean sea level; slov: nadmorská výška tlakomeru; něm: Barometerhöhe f, Höhe des Barometers f; rus: высота барометра  1993-b3
podpořila:
spolupracují: