Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška celkové sněhové pokrývky
vert. vzdálenost mezi povrchem sněhové pokrývky a povrchem půdy na stanoveném místě, naměřená v termínu pozorování. Měří se v klimatologickém termínu 7 h, na synoptických stanicích ještě také v termínech 06 a 18 UTC. Viz též měření sněhové pokrývky, výška sněhové pokrývky.
angl: total snow depth; slov: celková výška snehovej pokrývky; něm: Gesamtschneehöhe f  1993-b3
podpořila:
spolupracují: