Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona centrální
1. v typizaci povětrnostních situací HMÚ pro území ČR málo pohyblivá cyklona nad stř. Evropou;
2. někdy též syn. pro řídicí cyklonu.
angl: central cyclone; slov: centrálna cyklóna; něm: Zentraltief n, Zentralzyklone f; fr: dépression centrale f; rus: центральная депрессия, центральный циклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: