Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vyzařování efektivní
slov: efektívne vyžarovanie; něm: effektive Ausstrahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: