Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch polární
1. zast. syn. pro vzduch mírných šířek;
2. ve starších pracích souborné označení pro vzduch mírných šířek a arktický nebo antarktický vzduch.
angl: polar air; slov: polárny vzduch; něm: Polarluft f; rus: полярный воздух  1993-a3
podpořila:
spolupracují: