Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona izolovaná
syn. cyklona odštěpená – studená cyklona vzniklá oddělením již. části meridionálně orientované hluboké brázdy nízkého tlaku vzduchu hřebenem vysokého tlaku vzduchu, které je dobře patrné zejména v horní troposféře. Izolovaná cyklona je často produktem blokování. V Evropě se izolované cyklony vytvářejí např. nad sz. Středomořím a sev. Itálií.
angl: cut-off low; slov: izolovaná cyklóna; něm: Cut-off-Zyklone f; fr: dépression coupée f, dépression froide f, cut-off low m; rus: отсеченный циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: