Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch teplý
zkrácené označení pro teplou vzduchovou hmotu, vymezenou v rámci termodynamické klasifikace vzduchových hmot.
angl: warm air; slov: teplý vzduch; něm: Warmluft f; rus: теплый воздух  1993-a3
podpořila:
spolupracují: