Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch znečištěný
1. vzduch obsahující plynné atmosférické příměsi;
2. vzduch, v němž jsou přítomny znečišťující příměsi libovolného skupenství.
Viz též znečištění ovzduší, vzduch čistý.
angl: polluted air; slov: znečistený vzduch; něm: verunreinigte Luft f; rus: загрязненный воздух  1993-a3
podpořila:
spolupracují: