Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec
viz též formule, rovnice, věta, vztah, zákon, index.
angl: formula; slov: vzorec; něm: Formel f, Gleichung f; rus: формула  1993-a1
podpořila:
spolupracují: