Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Kimballův
angl: Kimball formula; slov: Kimballov vzorec; něm: Kimball-Formel f; rus: формула Кимбалла  1993-a1
podpořila:
spolupracují: