Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vztah
viz též formule, vzorec, zákon, rovnice, věta.
slov: vzťah  1993-a1
podpořila:
spolupracují: