Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona místní
angl: local depression; slov: miestna cyklóna; něm: lokale Zyklone f; fr: dépression locale f; rus: местный циклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: