Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vztah Wussowův
empir. vztah kategorizující intenzitu srážek, převážně dešťových, podle jejich množství a trvání. Platí-li pro srážky s trváním do 2 hodin nerovnost h5t, kde h je množství srážek v mm vodního sloupce a t doba jejich trvání v minutách, označuje se déšť jako normální. Pro 25th>5t, je déšť označován jako silný liják a pro h>25t jako katastrofální liják („vis maior“). Pro deště s trváním nad 2 hodiny se vztah pod odmocninou modifikuje na tvar 5t1576t2. Uvedené prahové hodnoty, které odvodil pro Německo G. Wussow (1922), se používaly i pro naše území. Viz též vztah Němcův.
angl: Wussow formula; slov: Wussowov vzťah; něm: Wussow-Formel f; rus: формула Вуссова  1993-a1
podpořila:
spolupracují: