Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zajištění klimatické
syn. zabezpečení klimatické – pravděpodobnost překročení, nebo naopak nedosažení určité hodnoty meteorologického nebo klimatického prvku, využívaná v aplikované meteorologii. Příkladem je teplotní zajištění zeměd. kultur sumami teplot potřebnými pro dozrání příslušné plodiny. Klimatické zajištění se určuje buď z empir. křivky kumulativních rel. četností, nebo z kumulativní distribuční funkce teor. rozdělení, pokud jím lze rozdělení četností zkoumané veličiny aproximovat.
slov: klimatická zabezpečenosť; rus: климатическая обеспеченность  1993-a3
podpořila:
spolupracují: