Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákal prachový
zákal tvořený prachovými nebo malými písečnými částečkami, které byly před termínem pozorování zdviženy z povrchu Země prachovou nebo písečnou bouří. V našich oblastech patří k velmi zřídka se vyskytujícím litometeorům.
angl: dust haze; slov: prachový zákal; něm: Staubdunst m; rus: пыльная мгла  1993-a2
podpořila:
spolupracují: