Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákon
viz též formule, rovnice, věta, vztah.
slov: zákon; něm: Gesetz n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: