Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona odštěpená
slov: odštiepená cyklóna; fr: cut-off low m, dépression coupée f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: