Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákon Lambertův–Bouguerův
angl: Lambert and Bouguer law; slov: Lambertov a Bouguerov zákon; něm: Lambert-Bouguersches Gesetz n; rus: закон Ламберта и Бугера  1993-b1
podpořila:
spolupracují: